ODPAROWYWACZE GAZOWE

Odparowywacze gazowe wykorzystywane są w instalacjach zbiornikowych zasilanych gazem płynnym (LPG). Główna zasada ich działania polega na podgrzaniu frakcji płynnej gazu propan-butan i zamienieniu jej na frakcję lotną, która trafia do wewnętrznej instalacji gazowej obiektu. Ze względu na zasadę działania wyróżniamy dwa typy odparowywaczy: 

 

a)   Parowniki bezpośredniego działania firmy Algas SDI serii DF - Przewiduje bezpośrednie ogrzewanie zbiornika ciśnieniowego zawierającego LPG. Proces ogrzewania powoduje parowanie przy jednoczesnym zużyciu niewielkiej ilości wytworzonej fazy gazowej. Parowniki typu DF zapewniają ciągły dopływ fazy gazowej. Parownik ten jest idealnym rozwiązaniem jeżeli nie ma dostępu do energii elektrycznej, lub urządzenie musi być mobilne.

  

 


b)      Parownik pośredniego działania firmy Algas SDI typ Hydrexx - jest to niewielki parownik ogrzewany pośrednio, źródłem ciepła może być nadwyżka gorącej wody pochodzącej z procesu lub z dedykowanego kotła wodnego (pracującego zdalnie lub scalonego fabrycznie z resztą układu). Urządzenie Hydrexx może jako czynnik grzewczy wykorzystywać również nasyconą parę technologiczną. Parownik jest odporny na korozję. Czynnik grzewczy (np. gorąca woda lub para) przepływa wewnątrz rur wykonanych ze stali nierdzewnej umieszczonych w aluminiowym korpusie. Medium procesowe (np. propan, butan lub LPG) doprowadzane jest do boku korpusu, gdzie pobiera ciepło z rur ze stali nierdzewnej.

     

 

 


c)      Parowniki elektryczne suche Zimmer oraz Torrex - produkty firmy Algas SDI.

Zimmer - łatwy w obsłudze parownik LPG o małej mocy. Składa się z ogrzewanego elektrycznie aluminiowego wymiennika ciepła umieszczonego w estetycznej obudowy żywicznej z tworzywa termoplastycznego, niewrażliwej na działanie promieniowania UV. Cały zestaw parownika waży około 30kg i jest on w pełni autonomiczny.

          

 

 

Torrexx - jest standardowym jednordzeniowym, suchym parownikiem elektrycznym. Elementy grzejne umieszczone są wewnątrz aluminiowego rdzenia. Dwie termopary umieszczone we wspólnej osłonie bezpośrednio sterują urządzeniem w normalnych warunkach pracy i zabezpieczają je przed przegrzaniem. Nastawy eksploatacyjne są ustawione fabrycznie, ale istnieje możliwość ich korekty w toku użytkowania. Przeciwwybuchowa konstrukcja umożliwia montaż urządzenia w sąsiedztwie zbiornika lub budynku bez konieczności zachowania odległości minimalnej.

     

 

 


           d)      Parowniki elektryczne mokre - Produkty firmy COPRIM.

Parowniki firmy COPRIM są wymiennikami ciepła, do których faza ciekła LPG wpływa grawitacyjnie ze zbiornika, a wypływa jako gaz. Ciepło potrzebne do podgrzania i odparowania gazu dostarczane jest przez czynnik pośredniczący (glikol, płyn chłodniczy) ogrzewany grzałkami elektrycznymi.

      

 

 

 

 

 

 


e)   Bezpłomieniowy katalityczny podgrzewacz zbiorników Second Sun firmy Algas SD. Przeznaczony do zwiększenia naturalnego odparowania ze zbiorników propanu, LPG w sposób bezpieczny i wydajny. Typowe zastosowanie urządzenia polega na utrzymaniu ciśnienia w zbiorniku w toku pobierania fazy gazowej. Urządzenie Second Sun nie wymaga zasilania energią elektryczną prądu zmiennego. Zasilanie rozruchowe o wartości o wartości 12V prądu stałego, potrzebne do rozpoczęcia reakcji katalitycznej, dostarczane jest z akumulatora za pomocą kabli. Podgrzewanie katalityczne to bezpłomieniowy proces obejmujący reakcje chemiczne przyspieszane obecnością obecnością katalizatora.


  

 

 

 

 Jako jedyni w Polsce jesteśmy autoryzowanym serwisem firmy Algas-SDI, LCC. 151 S.Michigan Seattle, WA USA 98108