O FIRMIE

Przedsiębiorstwo „MONTERS” powstało w 1999r jako jednoosobowa działalność. Przedmiotem działalności na początku był serwis stacji odparowania gazu płynnego, w tym głównie odparowywaczy gazowych marki ALGAS. Obecnie nasza firma również świadczy takie usługi, natomiast z czasem oraz wraz ze zdobytą wiedzą i odpowiednimi kwalifikacjami obszar działalności rozwinął się również w kierunku serwisu gazowych urządzeń grzewczych.

 

Skupiając swoją działalność głównie na klientach przemysłowych staramy się kompleksowo obsługiwać ich oczekiwania w zakresie instalacji gazowych oraz urządzeń grzewczych.

 

Oferujemy kompleksowe przeglądy instalacji gazowych (zarówno LPG jak i na gaz ziemny) oraz przeglądy systemów detekcji gazu  na terenie zakładów zgodnie z  Prawem Budowlanym dla tego typu obiektów, łącznie z wystawieniem protokołów i zawiadomieniem Nadzoru Budowlanego o wykonanym przeglądzie okresowym.

Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane – (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 art. 61 i art. 62).

Przegląd obejmuje również kontrolę stacji redukcyjnych I-go i II-go stopnia.

Na wszystkie prace przeglądowe oraz naprawy wystawiamy niezbędne protokoły i zawiadomienia dla Nadzoru Budowlanego, poparte uprawnieniami energetycznymi zgodnie z Prawem Budowlanym.

Na dzień dzisiejszy Jesteśmy niewielką firmą rodzinną, świadczącą swoje usługi na terenie całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz skorzystania z naszych usług.